Walkę z chwastami powinniśmy rozpocząć jeszcze zanim założymy trawnik. Na około dwa tygodnie przed wysianiem trawy powierzchnię przyszłego trawnika opryskujemy herbicydem, np. Roundup Ultra 360 SL.

Dwutygodniowy okres pozwoli na przeniknięcie herbicydu do wnętrza chwastów i zniszczenie nie tylko ich części nadziemnych, ale również ich korzeni. Gdy trawnik już wyrośnie, w walce z chwastami pomaga odpowiednia pielęgnacja trawnika i zachowanie czystości.

Dogodne warunki do rozwoju chwastów powstają gdy zaniedbana trawa nie jest wystarczająco silna aby konkurować z pojawiającymi się chwastami. Dlatego też ważne jest odpowiednie podlewanie i nawożenie trawnika, a także bieżące usuwanie pojawiających się pojedynczo chwastów.

Rozprzestrzenianiu się chwastów sprzyja również niezgrabienie skoszonej trawy. Pierwsze nawożenie możemy zrobić podczas przygotowania gleby pod trawnik, mieszamy nawóz wraz ziemią, Użyć nalzy do tego nawozu do trawników lub nawozu uniweslanego. Następne nawożenie dokonujemy po ok miesiącu lub 3 koszeniu. Chwasty będące roślinami jednorocznymi niszczone są podczas koszenia. Gorzej jest z chwastami wieloletnimi, jak na przykład z bardzo popularnym mniszkiem lekarskim (mleczem) czy z koniczyną, które trzeba całkowicie usunąć. Mniszka możemy wyciąć wraz z korzeniami za pomocą długiego i wąskiego noża. Fragmenty porośnięte koniczyną trzeba usunąć w całości i w miejscach tych zasiać trawę od nowa. Usunięcie trawnika i ponowne wysianie jest również konieczne w przypadku chwastów jednoliściennych, będących najczęściej trawami, rosnącymi szybciej od traw użytych w wysianej mieszance i różniącymi się od nich wyglądem.

Ponieważ ręczne usuwanie chwastów z trawnika jest bardzo pracochłonne, a na dużych powierzchniach wręcz niemożliwe do wykonania, możemy w walce z chwastami na trawniku wspomóc się środkami chemicznymi. Do zwalczania chwastów na już istniejącym trawniku używa się herbicydów selektywnych, czyli takich które niszcząc chwasty, nie zniszczą samego trawnika. Środki te są skuteczne w przypadku chwastów dwuliściennych, takich jak babka, koniczyna, podbiał, czy mlecz. Pomocne będą takie środki jak Golf 540SL , Starane 250 EC, czy Mniszek 540 SL, Bofix 260EC.  Środki te nie zwalczą niestety chwastów jednoliściennych. Środki ochrony możemu użyć dopiero po 4-5 koszeniu.