HUMOBAK – ekologiczna szczepionka do kompostu. Inicjuje, przyspiesza, steruje procesami szybkiego ropadu wszystkich odpadów bioorganicznych.

Preparat całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierzat i roslin. Nie skaża środowiska.

Preparat dostarcza szczególnie aktywnych bakterii, promieniowców i grzybów, które w obecności azotu powodują szybki i efektywny rozkład nawet trudno rozszczepialnych związków organicznych. Czas trwania operacji skraca się z kilkunastu do 3-4 miesięcy.

Sposón użycia: dodać do złożonych na stosie materiałów zawartość opakowania przez posypywanie poszczególnych partii kładzionych odpadów albo polanie uformowanej juz pryzmy zawiesina prepartu (1l Humbaku: 10l wody).

Porcja 1l szczepionki jest dostateczną ilością do przekompostowania 1,5 m3 odpadów. Kompostować można różne odpadowe materiały roślinne i zwierzęce pochodzace z gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, domowego i z produkcji przemysłowej np. resztki poźniwne, wszystkie rodzaje obornika, nadpsute warzywa i owoce, chwasty, liście, odpady kuchenne, korę i trociny drzew iglastych oraz liściastych