Mikoryza jest wzajemnie korzystnym współżyciem roślin i specyficznych grzybów symbiotycznych, nawiązujących bezpośredni kontakt z korzeniami rośliny – gospodarza. Poza korzeniowa sieć strzępek grzybowych zwiększa zasięg pobierania i transportu azotu, fosforu i mikroelementów z gleby do korzeni, z których grzyb w zamian uzyskuje niezbędne asymilaty rośliny (cukry) stanowiące dla niego żródło węgla i energii. Mikoryza występuje u ponad 90% znanych gatunków roślin – zapewniając im optymalne warunki wzrostu i rozwoju, zwłaszcza w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Mikoryza zwiększa odporność roślin na nie sprzyjające warunki środowiskowe, np. niewystarczającą dostępność wody i składników pokarmowych w glebie, niewłaściwy odczyn gleby, zanieczyszczenia metalami ciężkimi, występowanie patogenów powodujących odglebowe choroby roślin (m.in. fuzariozy, fitoftorozy).

Rośliny mikoryzowane generalnie charakteryzują się większą żywotnością i konkurencyjnością czego widocznym efektem jest często lepszy wzrost, pokrój i adaptacja roślin wysadzanych na nowe, często nie odpowiednio przygotowane stanowiska.

Co daje mikoryza?

  • 1000 razy zwiększa powierzchnię chłonną korzeni
  • Zwiększa tolerancję na stresy związane z brakiem wody, temperaturą, niewłaściwym pH gleby
  • Przyspiesza wzrost roślin
  • Chroni przed chorobami korzeni
  • Poprawia kondycję roślin