Ślimaki są nagie lub posiadają skorupkę. Te pierwsze są ruchliwsze, mają też większy apetyt. Wszystkie ślimaki występujące na działkach ogrodniczych, w sadach czy ogródkach przydomowych są szkodnikami. Żerują na ogół w nocy, ale także w dzień w czasie deszczowej pogody. Straty w roślinnosci spowodowane żerowaniem ślimaków są wprost proporcjonalne do ich liczby – im ich więcej, tym większe straty. Ślimaki najbardziej lubią zjadać młode siewki i sadzonki, miękkie części roślin, młode liście i pędy, owoce np. truskawki.

Naturalnym schronieniem ślimaków są wszelkie miejsca wilgotne i zacienione. Takie dogodne dla nich warunki występują w zagęszczonej masie roślin liściastych. Latem, za dnia lubią przebywać pod różnymi materiałami leżącymi bezpośrednio na glebie oraz w różnego rodzaju zagłębieniach. Zimą chronią się w głębszych warstwach gleby.

Ślimaki mają licznych wrogów. Do najskuteczniejszych wrogów ślimaków zaliczają się: żaby, ropuchy, drapieżne chrząszcze, jaszczurki, ptaki (krukowate, bażanty), jeże, krety, ryjówki. Jednak zwierzęta te nie są w stanie regulować populacji ślimaków – jest ich po prostu w naszych ogródkach zbyt mało.

Polecamy użyć środków niszczących ślimaki: Ślimakol (Substral), Mesurol (Bayer), Antyślimak (Sumin), Bros granulat na ślimaki.